Việc quy hoạch này khiến một số thửa đất bị chuyển đổi từ quy hoạch đất ở nông thôn thành đất nông nghiệp. Đối với những thửa đất thay đổi quy hoạch nhưng trước đó người dân đã chuyển sang thổ cư thì người dân vẫn được phép xây nhà ở bình thường.

Hôm nay (30/7), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ dẫn đến thực trạng một số khu vực của tỉnh trước đây thuộc quy hoạch đất ở nông thôn chuyển sang quy hoạch đất nông nghiệp, đúng Luật đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, theo quy định quy hoạch sử dụng đất, hiện chỉ còn quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp huyện, không còn quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện do huyện lập, phải được HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình cho UBND tỉnh phê duyệt. Chính quyền cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Cụ thể, tại huyện Đất Đỏ, “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên được quy hoạch là hơn 18.974 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 14.200ha, chiếm 74,41%; đất phi nông nghiệp là 4.782ha, chiếm 25,2%; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 1.226ha; còn lại các loại đất khác. Quy hoạch này cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất… và giám sát, thanh tra, đưa công tác quản lý đất đai.

Thực tế, việc quy hoạch này khiến một số thửa đất bị chuyển đổi từ quy hoạch đất ở nông thôn thành đất nông nghiệp. Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện, đối với những thửa đất thay đổi quy hoạch nhưng trước đó người dân đã chuyển sang thổ cư thì người dân vẫn được phép xây nhà ở bình thường trên phần đất đã có thổ cư./.

Gia Khang/VOV-TP.HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *