UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3069 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha-Hắc Dịch (ĐT 995B)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *